Gıda Sektörü

Günümüzde gıda sektöründe faaliyet gösteren tesislerde farklı yoğunluk ve fazdaki akışkanların kontrolü için hijyenik tip özel sertifikalı (FDA, 3A) vanalar gerekmektedir. Delta Vana bu sektörde müşterilerine talepleri doğrultusunda son derece kaliteli ve kalıcı çözümler sunmaktadır. Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar, Delta Vana'dan temin ettikleri ürünler sayesinde uygulamadaki olası problemleri elemine ederek çalışmalarına katma değer eklemektedir.