İlkelerimiz Değerlerimiz

İlkelerimiz Değerlerimiz

Maksimum Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimiz ile yaptığımız çalışmanın boyutu ne olursa olsun sunduğumuz çözümün tam tatmin ve memnuniyet sağlamasına özen gösteririz.


Müşteri Talebine En Hızlı Yanıt

Müşterilerimizin taleplerinin kapsamı ne olursa olsun en kısa sürede yanıt üretmeye çalışırız. Şirketimiz bu konuda özveri, duyarlılık ve aciliyet duygusu (sense of urgency) ile hareket etmektedir.


Yakın Çalışma

Şirketimiz teknolojinin yararına inanmakla birlikte yüz yüze iletişimin sağlıklı ilişkiler için vazgeçilmez olduğunu düşünmekte ve buna göre hareket etmektedir. Gereksinimlerin doğru anlaşılması ve anlatılabilmesi bu sayede gerçekleşebilir.


Güven

Tutabileceğimiz vaatlerde bulunmak, vaatlerimizi tutmak temel davranış biçimimizdir. Sadece doğruları ve doğruların tamamını söyleriz. Kontrolümüz dışı gerçekleşen aksaklıkların telafisi için elimizden geleni yapmaya çabalarız. Delta Vana büyük – küçük iş ayrımı yapmamakta, yapılmaya değen her işin iyi yapılmaya da değer olduğuna inanmakta ve her işte her zaman etik davranmaktadır.


Güleryüz

Çalışmalarımızda ve temaslarımızda güleryüz göstermeyi hiçbir zaman ihmal etmeyiz.


Optimum Çözüm

Müşterinin her zaman gerçek ihtiyacını bilemeyebileceği düşüncesi ile Delta Vana müşterilerinden gelen talepleri onlar açısından değerlendirmekte ve en uygun çözümü üretip önermektedir.


Uzun Dönemli lişki

Delta Vana müşteriler ile işlem tabanlı değil, uzun dönemli ilişki tabanlı beraberlik kurmaya özen göstermektedir. Satış hacmi ne kadar olursa olsun her müşterisi Delta Vana için değer taşımaktadır.

Temel değerlerimizin ilk boyutu insan ile ilgilidir. Delta Vana çalışanların her zaman tam bir emniyet ortamında bulunmalarına, iyi bir hayat yaşamalarına, iş hayatı-özel hayat dengesini kurmalarına önem vermektedir. Bunun yanında çalışanlarının gelişmelerine katkıda bulunmak, iş dünyasının geleceğine hazırlanmalarına destek sağlamak da Delta Vana’nın öncelikleri içindedir. Yine Delta Vana iş ortamının sıkıcı olmaması gerektiğine de inanmaktadır.

Delta Vana’nın temel değerlerinde ikinci boyut gezegenimizdir. Sürdürülebilir yaşam anlayışının başlıca bileşeni olan çevre koruma ve bu kapsamdaki düşük enerji kullanımı ile atıkların azaltılması ve yeniden kullanılmaları yaklaşımı Delta Vana’nın özen gösterdiği konulardandır. Delta Vana bu doğrultuda müşterileri adına fidan dikimi yapmaktadır.

Delta Vana şirketi içinde bulunduğumuz dönemin en önemli özelliklerinden birinin “hızlı değişim” olmasından hareketle inovasyon yapmaya değer vermektedir. İnovasyonu sadece ürünleriyle sınırlı görmeyen Delta Vana'nın sunduğu hizmetler, organizasyon yapısı, başta pazarlama olmak üzere tüm şirket fonksiyonları geliştirilmeye ve dönüşüme açıktır. Delta Vana çalışanlarından işlerini yapmalarının yanı sıra onları geliştirecek düşünce ve yaratıcı fikir üretimine de büyük değer vermektedir. Bu konuda nihai hedef şirket içi girişimci (ing. Intrapreneur) yetiştirmektir.

Uzun dönemli, etik açıdan eksiksiz ve “Kazan-Kazan” türü ilişkiler kurmak Delta Vana’nın müşterilerinden ana firmalarına kadar tüm tedarik zinciri içindeki paydaşları ile ilişkilerinin ana yönetim prensibidir. Delta Vana sürekli olarak katma değerli iş yaratmayı ve yarattığı değeri şeffaf biçimde partnerleri ile bölüşmeyi amaçlamaktadır.